A- A A+

Pilihan Bahasa

  • selamat datangBM 1024x366

PENGENALAN

Tribunal Rayuan Persaingan merupakan suatu badan bebas yang ditubuhkan di bawah seksyen 44 Akta Persaingan 2010 [Akta 712] yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012.

Tribunal Rayuan Persaingan dianggotai oleh seorang Presiden dan anggota yang dilantik oleh Perdana Menteri atas syor Menteri.

Presiden Tribunal Rayuan Persaingan hendaklah dilantik daripada kalangan Hakim Mahkamah Tinggi dan anggota-anggotanya ialah orang yang mempunyai kepakaran yang berkaitan dalam perindustrian, perdagangan, ekonomi, undang-undang, perakaunan, atau hal-ehwal pengguna. Presiden dan anggota Tribunal Rayuan Persaingan hendaklah memegang jawatan selama tempoh tidak melebihi enam tahun.

Pada masa ini, keanggotaan Tribunal Rayuan Persaingan adalah seperti yang berikut:

1. YA Dr. Choo Kah Sing (Presiden);

2. YBhg. Tan Sri Datuk Amar Wilson Baya Dandot;

3. YBhg. Dato’ Bentara Luar Dato’ Haji Hashim bin Dato’ Haji Yusof;

4. YBhg. Dato’ Seri Azhar @ Izhar bin Haji Ma’ah;

5. YBhg. Datuk Merlyn Kasimir;

6. YBhg. Datuk Dr. Pang Teck Wai;

7. YBrs. Profesor Madya Dr. Wan Liza binti Md. Amin @ Fahmy;

8. YBhg. Tan Sri Dr. Rahmat Bivi binti Yusoff;

9. YBhg. Datuk Seri Dr. Victor Wee Eng Lye;

10. YBhg. Dato’ Asmabi binti Mohammad; dan

11. YBrs. Encik Mohd Rafee Mohamed.

Tribunal Rayuan Persaingan ditadbir oleh seorang Setiausaha yang dilantik oleh Menteri di bawah seksyen 50 Akta Persaingan 2010.

 

Portal Rasmi KPDNHEP    |  MyGovernment MAMPU  |   MyCC   |   Kehakiman