A- A A+

Pilihan Bahasa

  • selamat datangBM 1024x366

PENGENALAN

Tribunal Rayuan Persaingan merupakan suatu badan bebas yang ditubuhkan di bawah seksyen 44 Akta Persaingan 2010 [Akta 712] yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012.

Tribunal Rayuan Persaingan dianggotai oleh seorang Presiden dan anggota yang dilantik oleh Perdana Menteri atas syor Menteri.

Presiden Tribunal Rayuan Persaingan hendaklah dilantik daripada kalangan Hakim Mahkamah Tinggi dan anggota-anggotanya ialah orang yang mempunyai kepakaran yang berkaitan dalam perindustrian, perdagangan, ekonomi, undang-undang, perakaunan, atau hal-ehwal pengguna. Presiden dan anggota Tribunal Rayuan Persaingan hendaklah memegang jawatan selama tempoh tidak melebihi enam tahun.

Pada masa ini, keanggotaan Tribunal Rayuan Persaingan adalah seperti yang berikut:

1. YA Dato' Dr. Choo Kah Sing (Presiden);

2. YBhg. Tan Sri Datuk Amar Wilson Baya Dandot;

3. YBhg. Datuk Merlyn Kasimir;

4. YBhg. Datuk Dr. Pang Teck Wai;

5. YBhg. Tan Sri Dr. Rahmat Bivi binti Yusoff;

6. YBhg. Datuk Seri Dr. Victor Wee Eng Lye;

7. YBhg. Dato’ Asmabi binti Mohammad;

8. YBrs. Encik Mohd Rafee Mohamed; 

9. YBhg. Dato’ Hj. Chee Pee bin Shamsudin;

10.YBhg. Dato Ts Dr. Suhazimah binti Dzazali;

11.YBhg. Datuk Dr. Mohd. Ghazali bin Abas; dan

12. YBhg. Datuk Paduka Ang Hai Nar;

Tribunal Rayuan Persaingan ditadbir oleh seorang Setiausaha yang dilantik oleh Menteri di bawah seksyen 50 Akta Persaingan 2010.

 

Portal Rasmi KPDNHEP    |  MyGovernment MAMPU  |   MyCC   |   Kehakiman