A- A A+

Pilihan Bahasa

Visi dan Misi

VISI

Menjadi suatu forum penyelesaian pertikaian yang berkesan dan berintegriti berlandaskan peruntukan Akta Persaingan 2010.


MISI


Sebagai suatu tribunal khas dengan bidang kuasa eksklusif untuk mengkaji semula apa-apa keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia di bawah seksyen 35, 39, dan 40 Akta Persaingan 2010.

 

Portal Rasmi KPDNHEP    |  MyGovernment MAMPU  |   MyCC   |   Kehakiman